Wandering

Por unha banda, a guerra.

En febreiro, da realidade das bombas xurdiron estas palabras.

Por outra banda, o día das Letras Galegas.

En maio, a celebración da cultura que me é máis propia lévame a compartilas.

(more…)

The whole thing started once many people let me know they had watched my last documentary through my website, while Vimeo statistics were frozen at 7 (those corresponded to family and close friends who watched it at Vimeo itself before it was even released)

Well, after several days and mails and being treated as a crazy woman… Vimeo writes this to me (not even apologizing for having me treated this way or at least acknowledging their mistake handeling the issue) so I finally understand why this is happening.

(more…)

Hoxe é un día de ORGULLO, eu vouno festexar por todo o grande. Hai moito onde escoller, actividades institucionais, mostras do tecido asociativo, memoria histórica, cultura… quen nolo ía dicir hai unha década? ????????????????????????????❤️

(more…)

Vaites! Parece que por fin os MILLÓNS de mortes anuais a causa da contaminación atmosférica están a ser tema de debate nos grandes medios, a xente comeza a rexeitar o uso de combustibles e a pedir unha industria responsable! Hai quen di que nunca máis vai comer produtos que proveñan de monocultivos ou estean tratados con químicos de empresas como Monsanto-Bayer!

(more…)

A algunos ayuntamientos no les gustan los versos de Miguel Hernández.

Pero a Miguel Hernández lo hizo poeta la vida y nuestras vidas siguen reivindicando su poesía.

(more…)

Mes chéries. N’oubliez pas que le monde est trop complexe.

A todas as negacionistas de virus, cambio climático… ás terraplanistas, ás trumpistas, ás antimascaras… a todas vós, cun sorriso de vrao outonal… pour mieux comprendre la croyance aux fake new.

(more…)