Areta

Areta

Remexendo entre imaxes volve Areta á vida.

Alterando a consciencia e debuxando fíos que unen tempos, liñas que nos achegan a quen queremos preto. A familia que imos tecendo é -tamén- animal.