arte Tag

Reivindicar o traballo dos coidados como parte fundamental de nós mesmas e das nosas sociedades, como base da evolución humana e fundamento da antropoloxía, non exime de facelo desde unha perspectiva non feminizadora. Os coidados son cousa de todas, persoas, de mulleres, de homes e de quen non se sinten identificadas dentro do binarismo imposto.

(more…)