Pour mieux comprendre la croyance aux fake new

Pour mieux comprendre la croyance aux fake new

Mes chéries. N’oubliez pas que le monde est trop complexe.

A todas as negacionistas de virus, cambio climático… ás terraplanistas, ás trumpistas, ás antimascaras… a todas vós, cun sorriso de vrao outonal… pour mieux comprendre la croyance aux fake new.

Un saúdo desde o patio da casa.